About Us

Wij zijn leden van Stichting Holi Divali Amsterdam. Wij organiseren sinds 1990 Holi en Divali vieringen in Amsterdam.

In het voorjaar vieren wij ons Holifeest. Op Holika-Dahan, een dag voor Holi, wordt een fakkeloptocht georganiseerd, gevolgd door een traditionele Holika-verbranding.

In het najaar organiseert de stichting een dag voor Divali een fakkeloptocht om zo het Divalifeest in te luiden.
Eind 2009 werd het tijd voor vernieuwing in ons bestuur. Gaandeweg is het Dagelijks Bestuur vol trots en zorg overgenomen door de volgende generatie. Wij vertrouwen erop dat uw relatie met onze stichting onveranderd blijft.

In het verleden heeft onze stichting het mogelijk gemaakt om onder andere Holi op de Dam en op de P2 parkeerplaats van Amsterdam Arena te vieren. De vieringen die wij in het verleden aangeboden hebben zouden we graag in stand willen houden.

Wij vinden het belangrijk dat onze culturele normen en waarden met betrekking tot de religieuze feestdagen in stand blijven, zodat ook de nieuwe generatie deze tradities mee krijgt.

Tot nu toe is het de Stichting Holi Divali Amsterdam altijd gelukt om de vieringen gratis aan te bieden. Graag zouden wij dit willen blijven realiseren, maar uw steun is hierbij van belang. Daarom het vriendelijk verzoek voor een vrijwillige bijdrage.

Met uw steun draagt u bij aan het overbrengen van de boodschap van Holi en Divali en kunnen wij onze activiteiten blijven aanbieden.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij graag van u.


Namens de Stichting danken wij u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Contactpersonen
Mevr. S. Bisai 06 - 34 84 10 41
Dhr: D. Sital 06 - 51 32 51 87
KVK : 34112218
Rek.nr.: 6391031